ในหลวงพระราชทานกระเช้าของขวัญแก่ ขรก.กรมศิลป์-จิตอาสา ผู้ก่อสร้างพระเมรุมาศ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่โรงละครแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกระเช้าของขวัญแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ผู้ก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ งานศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,699 คน โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานกระเช้าของขวัญเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอนันต์กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจัดสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกๆ ด้านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีความสมพระเกียรติ ซึ่งตนและคณะผู้ปฏิบัติงานต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างไรก็ตาม พระเมรุมาศยังเป็นองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันล้ำค่าทุกแขนง ซึ่งมีการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้จนถึงทุกวันนี้

ที่มา มติชนออนไลน์