“ธ สถิตนิจนิรันดร์”: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ “ธงทอง จันทรางศุ”

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ “ธงทอง จันทรางศุ”

จารึกความทรงจำอันเป็นนิรันดร์ ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย ใน “ธ สถิต นิจนิรันดร์”

สำหรับตอนแรกสุด เชิญรับฟังทัศนะของศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ซึ่งระบุไว้ตอนหนึ่งว่า

“เรื่องงดงามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในรัชกาลของท่าน สิ่งที่ท่านบอกเรา สิ่งที่ท่านทำให้เราดู ก็ยังอยู่ในความทรงจำของเรา ท่านเป็นเครื่องหมายของความดี นี่คือพระเจ้าแผ่นดินของเรา”