ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ทำดี
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพสกนิกรชาวไทยที่ต้องสูญสิ้น “มหาราชจอมราชัน”  

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ไทยประกันชีวิตในฐานะที่ได้รับพระราชทานพระครุฑพ่าห์และเป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้ร่วมถวายความอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่อและการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 • ประกอบพิธีถวายความอาลัย และลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รวมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
  ปัญญสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                                              

 • มอบน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่สำนักพระราชวัง พร้อมนำทีมจิตอาสามอบขนมและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและคนไทยที่ไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

 • จัดกิจกรรม “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ณ ศูนย์การค้า 4 แห่ง ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ รวมถึงการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

 • จัดทำหนังสือ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคต

 • จัดทำแคมเปญ The Story of Father” ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ คำสอน และแนวคิดที่ล้วนเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 70 เรื่อง ในรูปแบบต่างๆ คือ
 • สารคดีเสียง 70 Stories of Father” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกว่า 10 สถานี
 • ซีดีสารคดีเสียง 70 Stories of Father”, มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ฯลฯ  

 • นิทรรศการเสมือนจริงออนไลน์ “The Story of Father Virtual Exhibition” ในรูปแบบ 3D Cinemagraph และภาพนิ่ง โดยชมได้ทาง www.thestoryoffather.com

 • หนังสือ “70 Stories of Father : 70 เรื่องราวดีๆ ของพ่อ” จัดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ราคาชุดละ 399 บาท ประกอบด้วย
  หนังสือฯ 1 เล่ม และซีดีสารคดีเสียง 70 Stories of Father 1 แผ่น โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส

  

 • จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แทนใจ” โดยมีพนักงานจิตอาสา ฝ่ายขาย และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมจำนวน 30,500 ดอก เพื่อมอบให้กับฌาปนสถานกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานเขตดินแดง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  

 • จัดกิจกรรม “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ และสาขาบางนา รวม 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2560  
 • จัดพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนออกพระเมรุมาศ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 • จัดพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนออกพระเมรุมาศ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ทุกๆ คำสอน ทุกๆ พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรคนไทย ล้วนมีคุณค่ามากมายเหลือคณานับที่เป็นทั้งแบบอย่างและแรงบันดาลใจ ซึ่งชาวไทยประกันชีวิตทุกคนจะน้อมนำคำสอนของพระองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการดำเนินธุรกิจที่จะดูแลลูกค้า ดูแลชีวิตคนไทย เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

                                                                                               แม้จะดี       ได้ไม่ถึง        ครึ่งของพ่อ
                                                                                               ก็จะขอ        ทำเท่าที่        จะดีได้
                                                                                               ตั้งจิตมั่น     ขอสัญญา      ด้วยอาลัย
                                                                                               จะดูแล        คนไทย         ถวายพระองค์

                                                                                           ประพันธ์โดย คุณจันทนีย์ (อูนากูล) พงศ์ประยูร

                                                                                     น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
                                                                         ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและฝ่ายขาย
                                                                                          บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)