ไทยพาณิชย์ร่วมร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดนิทรรศการ “รักในดวงใจนิรันดร์”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน พระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขจรขจายแผ่ไพศาลเป็นที่สรรเสริญไปทั่วโลก และตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวไทยอย่างมิรู้ลืม ด้วยพระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญตลอดพระชนม์ชีพอันมากมายเหลือคณานับ ล้วนยังคุณประโยชน์มหาศาลสุดพรรณนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดนิทรรศการ  “รักในดวงใจนิรันดร์” โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่   


นิทรรศการ “รักในดวงใจนิรันดร์” แสดงพลังแห่งความรักจากหัวใจของชาวไทยพาณิชย์ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยพร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ ที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารฯ ทั้งในรูปแบบผลงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระองค์ท่าน ทั้งที่เป็นผลงานของศิลปินชื่อดัง รวมถึงภาพผลงานของพนักงานท่านหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการวาดภาพสีน้ำ เพื่อเก็บบันทึกเป็นความทรงจำตั้งแต่วันเสด็จสู่สวรรคาลัยถึงปัจจุบัน ซึ่งล้วนเป็นรูปภาพแห่งความรัก ความเทิดทูน เป็น  “รูปที่มีทุกบ้าน” มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ กว่า 120 ภาพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แสดงออกถึงความอาลัยรักและความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยนำมาร้อยเรียงเรื่องราว พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกของเจ้าของภาพ ทำให้เกิดความซาบซึ้ง เกิดเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานต่อไป นอกจากนี้ยังมีภาพที่สื่อถึงความรักในหัวใจที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่นำมาร้อยเรียงจัดแสดงในรูปแบบจอภาพเคลื่อนไหวอีกด้วยภาพพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามยังคงตราตรึงอยู่ในใจพสกนิกรตราบชั่วนิรันดร์ด้วยใจภักดิ์ นิทรรศการ “รักในดวงใจนิรันดร์
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคมเป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เวลา 9.30-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2544 3858