พระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเลือกบุษบก 9 ยอดแบบที่ 2 รับสั่งว่า “ดูเป็นอิสระ ลดหลั่นสวยงาม”

 

จากหนังสือ สู่ฟ้าเสวยสวรรค์