“สถิตพิมานสถาน” หนังสือฉบับพิเศษ รวบรวมความทรงจำในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

“สถิตพิมานสถาน” หนังสือที่รวบรวมภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้อย่างครบถ้วน งดงาม รวมถึงเนื้อหาที่บอกรายละเอียดของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไว้อย่างเจาะลึกและครบครัน

 

ภาพของพระเมรุมาศที่ยืนเด่นตระหง่าน ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่เป็นไปตามโบราณราชประเพณี ห้วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนช่อไม้จันทน์บนพระเมรุมาศ ใบหน้าเศร้าสลดของประชาชนที่สวมชุดดำกรำแดดกรำฝนเนืองแน่น ทั้งรอบๆ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และที่เข้าวางดอกไม้จันทน์ถวายทั่วประเทศ กลายเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และถือเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัย

มติชนได้ทำหน้าที่บันทึกและรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดในงานข่าวรายวันและออนไลน์ และรวบรวมความทรงจำที่มีรายละเอียดมากมายไว้ในหนังสือฉบับพิเศษเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่านในการทบทวน ศึกษา และรำลึกถึงห้วงเวลาที่กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของประเทศไปแล้ว

แทรกในหนังสือพิมพ์มติชนและข่าวสด ฉบับวันที่ 15 พ.ย. 2560

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 20 พ.ย. 2560