สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพฯ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารสู่สองวัดสำคัญ (คลิป)

ประมวลภาพสมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศขบวนที่ 6 อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารสู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร