เข้าชม “พระเมรุมาศ” ล็อตแรก 5,500 คน ให้ชมรอบละ 45 นาที ถ่ายรูปได้ทุกจุด

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอร.รส. เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีประชาชนผ่านจุดคัดกรองมายังจุดพักคอยล็อตแรกกว่า 5,500 คน ที่ได้เข้าชมพระเมรุมาศ รอบละ 45 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานครและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยดูแลการจัดแถวเพื่อไม่ให้มีการลัดคิวเกิดขึ้น ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

ในวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนขึ้นชมพระเมรุมาศ โดยเมื่อวานนี้ได้ทดลองเปิดให้ขึ้นชมเท่านั้น และมีแนวรั้วกั้น แต่ประชาชนสามารถถ่ายภาพได้ทุกจุด และมีนิทรรศการที่ศาลทรงธรรม รวมถึงศาลาลูกขุนต่างๆ ด้วย โดยประชาชนสามารถเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้